Regulamin Sklepu Internetowego

 

Informacje ogólne

 • Sklep internetowy ORTOLAND, znajdujący się pod adresem www.ortoland.pl  jest własnością firmy
 • Ortoland Agnieszka Niewęgłowska
 • NIP 5381587423
 • REGON 361231151
 • Adres do korespondencji:
  ul.Christiana Andersena 18 B/1
  05-091 Ząbki
 • Telefon: 660 505 470
 • e-mail: ortoland@ortoland.pl

Ochrona danych osobowych

 • Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kupującego przez sklep internetowy (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia lub za zgoda klienta w celu informowania go o promocjach i produktach. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 • Dostęp do danych osobowych posiada administrator sklepu internetowego Ortoland.
 • Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia danych.

Zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest dobrowolne wypełnienie formularza rejestracyjnego firmy Ortoland, na podstawie którego zamówienie jest realizowane.
 • Czas realizacji wysyłki dla towarów dostępnych ( znajdujących się w magazynie) wynosi do 2 dni roboczych od czasu złożenia zamówienia. W przypadku towarów dostępnych tylko na zamówienie, czas ulega wydłużeniu, o czym zamawiający jest informowany.
 • Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny, o czym poinformuje zamawiającego.
 • Zamówienia i wysyłki do krajów  Unii Europejskiej realizowane są po wpłynięciu zapłaty. Dla towarów objętych promocją lub wyprzedażą, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 • Zamówienia realizujemy w kolejności ich wpłynięcia.

Dostawa

 • Towar zamówiony dostarczamy wybranym kurierem. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę  produktu.
 • Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy.
 • Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT. W przypadku braku  dokumentu prosimy o informację zwrotną.
 • Dostępne sposoby płatności, polityka cenowa.

 • Płatność za towar może być dokonywana:
  • przez klienta przed wydaniem towaru klientowi na rachunek bankowy firmy Ortoland.
  • gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
  • Osoba prowadząca działalność/podmiot gospodarczy możliwa płatność przelewem w terminie  14 dni
  • ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w PLN i zawierają podatek VAT.
  • sklep internetowy Ortoland zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Klienta, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

Zwroty i reklamacje

 • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z Towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy Towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony . Towary powinny być zwracane w oryginalnym, opakowaniu.
 • Towar podlegający zwrotowi należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej Cenie. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
 • Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.
 • Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient zauważy w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy , powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu: Ortoland, ul.Christiana Andersena 18 B/1 05-091 Ząbki. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę VAT.
 • Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z procedurami stosowanymi przez producentów lub dostawców towarów podlegających reklamacji, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyprzedania wszystkich Towarów i braku ich dostępności w magazynie lub u dostawców Sklepu), Sklep zwróci Klientowi równowartość Ceny Towaru lub zaoferuje inny, dostępny w Sklepie.

 

Opisy i zdjęcia produktów

 • Publikowane dane techniczne pomimo dołożenia wszelkich starań mogą zawierać błędy i uchybienia, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy, przed podjęciem decyzji, o kontakt ze sklepem.
 • Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości i nie może być podstawą do roszczeń.

Postanowienia końcowe

 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Firma Ortoland nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, wymiana sprzętu) lub innych od niego niezależnych.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej www.ortoland.com.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 • Podmiot prowadzący sklep internetowy Ortoland zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 • Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) na stronie internetowej   www.ortoland.com.pl w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego uregulowań.
 • Firma Ortoland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przekazywanie przez klienta identyfikatora i hasła osobom lub firmom trzecim.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego (nie dotyczy zamówień w trakcie realizacji)
 • zmiany rabatów i upustów obowiązujących w sklepie (nie dotyczy zamówień w trakcie realizacji)
 • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego
 • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego
 • przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.